V rámci pridružených aktivít zameraných na rozvoj remeselnej výroby a podpory zamestnanosti v Hornej Súči realizujeme projekt financovaný zo zdrojov EU.

Copyright beespace včelárstvo