Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom je pre nás kľúčová.

Komunitné včelárstvo Bee space vzniklo za účelom vytvorenia a združenia komunity mladých včelárov, ktorí navzájom spolupracujú a pomáhajú si.
V roku 2018 sme v spolupráci s obcou Horná Súča získali do dlhodobej správy a prenájmu budovu a areál bývalej malo-triednej základnej školy v Hornej Závrskej v Hornej Súči. Do tohto priestoru sme sa hneď “zahľadeli” a keďže nebol v najlepšom stave, začali sme ho postupne rekonštruovať a revitalizovať.


Našim zámerom je postupne vybudovať zážitkové komunitné včelárstvo, ktoré by okrem lokálnych kvalitných včelích produktov poskytovalo aj vzdelávanie a ukážky poctivého včelárskeho remesla pre návštevníkov, žiakov a turistov. Máme v pláne opraviť budovu bývalej školy a zriadiť v nej medáreň, stolársku dielňu a prednáškové/ komunitné priestory. V areáli budeme postupne od roku 2020 budovať včelársky náučný chodník spolu s ukážkovou záhradou miestnych kvitnúcich rastlín a stromov.

Včelárčeniu sme sa začali venovať od roku 2014. Hlavný impulz bol produkcia kvalitných včelích produktov pre naše rodiny a komunitu a snaha o aktivity spojené s prírodou a životným prostredím. Prvú včelnicu sme vybudovali na Letnom Majery v Motešiciach pod Machnáčom. Postupne sme pridávali ďalšie stanoviská (Neporadza, Trenčín-Juh, Horný, Šianec, Sihoť, Trenčianska Teplá Dobrá, Trenčianske Teplice Klepáč a Baračka, Dolná Poruba , Skalka nad Váhom a Horná Súča) až sme sa dopracovali k viac ako 150 úľom.

Do našej partie momentálne patria : Tomáš Hanulík, Miroslava Hanulíková, Haha Guzoňová, Richard Hošták, Marcela Repová, Anna Chmelinová.


V roku 2018 sme zázemie pre včelárstvo začali budovať v Hornej Súči.

Do tohto rázovitého kraja a Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty sme sa zamilovali a v budove aj areály vidíme veľký potenciál pre naše zámery budovania zážitkového včelárstva, ktoré by okrem včelích produktov poskytovalo aj vzdelávanie a podporu ostatným včelárom.

Chceli by sme sa zamerať aj na školy a škôlky a na ukážkovej včelnici a včelárskom chodníku im ukazovať poctivé včelárske remeslo. Med patrí medzi najviac falšované potraviny v obchodoch, preto chceme zvýšiť povedomie o chove včiel a produkcií kvalitného slovenského medu priamo od lokálnych včelárov.


 

 

Naša komunita sa skladá zo včelárov a sympatizantov:) Tomáš a Mirka Hanulíkovci, Hana Guzoňová, Veronika Jaromerská , Richard a Alena Hoštákovci. Ostatní postupne pribúdajú..

Čo sa snažíme dosiahnuť.

Snažíme sa vytvoriť ekonomicky udržateľný model komunitného zážitkového včelárstva a revitalizovať krásny areál bývalej základnej školy v Hornej Závrskej.

Postupne sa profesionalizovať vo včelárstve vytvoriť pre nás a naše rodiny komunitné zázemie tak aby sme zosúladili pracovný a rodinný život. A hlavne produkovať kvalitné lokálne včelie produkty pre naše rodiny , priateľov, známych a zákazníkov.


Zariadili sme našu novú medáreň 

Zriadili sme našu novú medáreň (miestnosť na stáčanie medu z plástov a jeho filtrovanie a plnenie do fliaš) , komplet zariadenú potrebným novým vybavením.

Dali sme si záležať na tom, aby priestor aj vybavenie spĺňali prísne hygienické štandardy. Všetky povrchy sú umývateľné, vybavenie je antikorové. Dávame si záležať na kvalitnom lokálnom mede z našich úľov a chceme aj jeho spracovanie a plnenie podporiť čistými a hygienickými priestormi našej novej medárne.  

Copyright beespace včelárstvo